Hoe reageren verschillende type mensen op stress?

Afhankelijk van onze achtergrond, opvoeding en huidige omstandigheden reageren we anders op stress. Sommige mensen hebben veel veerkracht en zijn in staat om langer rustig te blijven als het even tegenzit. Ook een aangeboren aanleg kan dit bepalen. Samen met de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden resulteert dit in verschillende persoonlijkheidstypen waarvan sommigen bijzonder gevoelig zijn voor stress.

Het angstige type

Dit persoonlijkheidstype heeft weinig zelfvertrouwen en is onzeker over haar capaciteiten. Ook als anderen haar proberen te overtuigen van het tegendeel. Angstige types zijn terughoudend in het openlijk uiten van negatieve emoties en kunnen vaak moeilijk nee zeggen ook als er onredelijke eisen aan hen worden gesteld. Hoewel angstige types de neiging hebben om zich aan te passen aan gedrag en opvattingen uit de groep, hebben ze van binnen vaak sterke wrokgevoelens tegen degene wiens eisen ze zo graag lijken uit te voeren. Angstige mensen hebben de neiging om werk te doen dat niet zoveel van hen vraagt. Hierdoor kunnen zij makkelijk gefrustreerd en verveeld raken. Op het moment dat ze doorgroeien naar een baan met meer verantwoordelijkheid kan dit stress opleveren omdat de werkdruk toeneemt. Ze reageren hun ongenoegen dan vaak op anderen af.

De perfectionist

De perfectionist wil graag dat alles op de juiste plaats ligt en op het juist moment gebeurt. Routine is erg belangrijk, evenals details. Fouten worden niet getolereerd. Zij zullen zelfs een handgeschreven informele boodschap herschrijven als hun pen wegglijd of ze een woord verkeerd gespeld hebben. Deze vrij moeizame manier van leven werkt prima zolang alles in het leven van een perfectionist stabiel en voorspelbaar is. Zij werken vaak hard en zijn betrouwbaar, maar kunnen niet omgaan met plotselinge noodgevallen of verandering. Perfectionisten kunnen zich moeilijk aanpassen aan veranderingen. Er s ook vaak onwil om bestaande routine op te geven. Als ze merken dat ze van hun routine moeten afwijken, kan dit stress opleveren. Hun toegewijde aandacht voor details betekent dat ze stress voor zichzelf creëren. Ze zouden zich kunnen beschermen als ze prioriteiten zouden stellen. Bijvoorbeeld door bij minder belangrijke zaken voor een meer ontspannen aanpak te kiezen.

De stimulanszoeker

De stimulanszoeker geniet van risico’s en is vaak verslaafd aan de adrenalinestoot die daarmee gepaard gaat. Zij kunnen zich echter niet zolang concentreren. Ze maken zich meestal niet zo druk om details en laten aan anderen het ondergeschikte werk over. Zij houden zich bezig met het totaal plaatje. Stimulanszoekers zullen vaak beroepen kiezen waar het nemen van risico’s veel geld of aanzien oplevert. Zij ervaren het nemen van een risico voor hun onderneming als gunstige stress en floreren daardoor. In hun hoofd razen eerder mogelijkheden dan zorgen rond, waardoor ze de neiging hebben om (veel) te roken of te drinken. Veelvuldig gebruik van stimulerende middelen en de neveneffecten daarvan zijn bij stimulanszoekers vaker te vinden dan lichamelijke of geestelijke klachten.

Het ambitieuze type

Ambitieuze types zijn vaak gedreven en agressief. Ze stoppen al hun energie in hun werk. Ze hebben problemen met delegeren en zijn hoogst kritisch op zichzelf en op anderen. Zij vinden het moeilijk om stil te zitten en niets te doen. In tijden van stress hebben ze de neiging om meerdere dingen tegelijk te doen. Ze vinden het ook moeilijk om zich volledig op een gesprek te concentreren. In hun hoofd zijn ze al aan het vooruit denken en al bezig met volgende dat ze willen doen. In hun poging om alles en iedereen om hen heen te controleren, putten ambitieuze types zich mentaal en fysiek uit. Ze zijn niet in staat te erkennen wanneer ze hun grens hebben bereikt.

Alle stressgevoelige persoonlijkheidstypen worden gedreven door één ding en dat is angst.
Het angstige type is bang om impopulair te zijn en niet behulpzaam gevonden te worden.
De perfectionist is bang om als ‘gewoon menselijk’ te worden gezien.
De stimulanszoeker is bang voor verveling.
Het ambitieuze type is bang dat men niet ziet wat zij heeft bereikt.

Ga eens na welk type je het meeste herkent bij jezelf? Hoe reageer jij op stress en wat doe je om hiermee om te gaan? Je bewust worden van je stresstype kan je helpen stappen te zetten om te voorkomen dat je langdurig onder stress komt te staan met alle gevolgen van dien zoals en overspannenheid en burn-out.